Menu

Henning Christiansen

0000-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Poetisk tekst om Joseph Beuys

Transskription

Haner helst rigtiv at se og (…..) repåsde andre siger så lever han kun én gang og ikke ret længe som jeg ville vide og kom til at ……………….ÅÅÅÅÅ

Kunst kommer fra kunstig
Adskiller kunst fra natur at den er kunst
Indgriben af mennesket i naturen
Interpretation af naturen
Kunst er skaben creation
Interpretation af det som ellers ikke ses

Zum ersten mal zeitgenossische kunst
Anti-kunst er en anden art af kunst?
Natur er det mennesket foreliggende
Gotiker-realist
Han siger ikke noget evigt om mennesket
En umistelig erkendelse wegwerfen når vi har forstået den

Ekstremt subjektiv
Total fremmedgjørt transfinalisiert
Nyinterpreteret übersetzt
Symboler / analogien markieren
Transitorische symbole
Das gemeine/ikke i betydningen ordinære
Men det klare (enkle)
Har en trykkende karakter

Tilfældighed
Han er ikke så now som amerikanske kunstnere
Han viser ikke para
Han har ingen had mod det værende
Han har ingen raseri mod det værende
Beuys er ingen protest mod kunsten
Vor empirisk verden er en korrupt verden
En schatten-welt
jeg finder det

[s. 2]

Happening aktion fluxus
Alt hvad der eksisterer har dødens værd
Disse fluktuationer forhindrer at det at blive kultisk
Der gives ingen kultur
Dødens magi (nazismen brugte)
Tod des faktum
Visionær: er han ikke og dog
Vision des realität
Han er i grunden
En asket. Raffineret.
Der gives en æstetik som intet har med kunst at gøre (geometriske figurer har det)
Men der gives en æstetik, som praktiserer hvad
Fortvivlelsen det æstetiske er ikke andet
End en åndelig sandhed
Det skønne er en slags epiphanie
Et alt værende er godt – splendor
En sønderrivende dialektik
Hvad der passer en når man ser det – docere
En åndelig fornøjelse
En af k
Vi lever for korrespondancen
Gennem billedet
Aus den Schatten und den Bildern in die Wahrheit.

Fakta

Manuskript

Dansk

Joseph Beuys

HC arkiv Møn/HC breve 10