Menu

Henning Christiansen

1971-07-23

Afsender

Danmarks Radio

Dokumentindhold

"Musik als Grün"

Transskription

DR
DANMARKS RADIO

Radiohuset. 1999 . København V . Tlf. (01) 35 06 47 . Telex 2695 . Telegr.-adr. Danradio

MUSIKAFDELINGEN

Hr. komponist Henning Christiansen
Bakkehøjgård,
4792 Askeby.

Dato 23. juli 1971
OC

Som svar på Deres skrivelse af 20/7-71 skal vi meddele at Deres båndkomposition ”Musik als grün” er gået til bedømmelse hos forskellige personer. Desværre har ferie m.m. forhalet afdelingens endelige stillingtagen, men vi skal vende tilbage til spørgsmålet, så hurtigt det er muligt.

Med venlig hilsen,

Ove Christophersen.

Fakta

Brev

Dansk

København

Ove Christophersen
Danmarks Radio
Musikafdelingen
Radiohuset
1999 København V

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgård
4792 Askeby

HC arkiv Møn/HC breve 6