Menu

Henning Christiansen

1969-00-00

Modtager

Dokumentindhold

Grammofonplade fra Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik

Transskription

SAMFUNDET
TIL UDGIVELSE AF
DANSK MUSIK

KØBENHAVN, den
GRÅBRØDRETORV 7-3, K
TELEFON (01) 11 12 86
GIRO 31159

Til SAMFUNDETs medlemmer!

Hermed har vi fornøjelsen at sende Dem SAMFUNDETs ordinære medlemslevering for året 1969, bestående af en grammofonplade (mono/stereo) med følgende værker:
Erik Jørgensen: Figure in tempo per violoncello e piano
Ib Nørholm: Kvartet for strygere nr. 4, opus 38
Flemming Weis: Sonate for klarinet og klaver
Ebbe Hamerik: Kvintet for fløjte, obo, klarinet, horn og fagot.
samt nodematerialet til ovennævnte værker af de herrer
Erik Jørgensen og Flemming Weis

Samtidig beder vi Dem venligst indbetale Deres medlemskontingent for 1969 i overensstemmelse med vedlagte giroindbetalingskort.

P.S. V.

Erling Thorborg
administrator

PS! Vedlagt katalogsupplement 1968, som erstatter det fra 1964

Fakta

Brev

Dansk

København

Samfundet til udgivelse af dansk musik
Gråbrødretorv 7-3
København K

HC arkiv Møn/HC Breve 4