Menu

Henning Christiansen

1967-10-30

Dokumentindhold

Jury Nordiske Musikdage, Stockholm 1968

Transskription

DANSK KOMPONIST-FORENING

København K, den 30. oktober 1967
Kronprinsessegade 26
Telefon PA 5405 . Giro 3252

Vi har den 20. ds. sendt brev til Dem til Deres adresse i Kirke-Hyllinge med forespørgsel om De kunne indtræde i en jury med henblik på udvælgelse af værker der skal opføres ved de nordiske musikdage i Stockholm i 1968. Da det må formodes, at De ikke har modtaget dette brev beder vi Dem snarest sætte Dem i forbindelse med kontoret - mellem 9 - 13.

Juryen skal træde sammen i begyndelsen af november.

Med venlig hilsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Dansk Komponist-Forening
Kronprinsessegade 26
København K

Henning Christiansen

HC Arkiv Møn/HC Breve 3