Menu

Henning Christiansen

1967-06-19

Afsender

Frank Thomsen

Dokumentindhold

Node- og båndarkiv Statens Kunstfond/Perceptive Constructions/Tre Beckett-sange/To Play To-Day/Den arkadiske.

Transskription

STATENS KUNSTFOND

Østergade 24 b
Tlf. 113601

København K
Den 19. juni 1967

Komponisten Henning Christiansen
Jenslev pr. Kirke-Hyllinge.

Tonekunstudvalget under fondet er i færd med at få opbygget et

node- og båndarkiv.

Af den af Dem indsendte, specifiserede liste - som vi takker for har udvalget udtaget fire værker, som man gerne ser repræsenteret i arkivet. Kun et enkelt af værkerne har det været os muligt selv at fremskaffe: perceptive constructions II.

De øvrige tre:
Tre Beckett-sange
"To play to day"
Den arkadiske

har det ikke været os muligt at skaffe, og vi skal derfor venligst spørge Dem, om De vil være behjælpelig med eventuelt at få kopi af originalpartiturerne samt båndkopi af 1 og 3 .

Idet vi på forhånd takker Dem for velvillig assistance, skal vi meddele, at alle udgifter i forbindelse med ovennævnte ønske naturligvis udredes af fondet.

med venlig hilsen

Frank Thomsen

Fakta

Brev

Dansk

København
Jenslev
Henning Christiansen

HC arkiv Møn/HC breve 2