Menu

Henning Christiansen

1981-07-31

Modtager

Helmer Nørgaard

Dokumentindhold

Kontakt

Transskription

[billedside]

Lad gamle Danmark rent forgå og lad os få et nyt

HC 81

[tekstside]

Helmer
Nørgaard
tybjergvej 76
2720 Vanløse

Bakkehøjgaard 4792 Askeby

31-7-81

Kære Helmer,
Jeg regner med at du er i fuld gang med at komponere og at det er derfor, at vi ikke hører en skid fra dig. Hvis ikke? Så prut i telefonen.

Bedste hilsen

Henning

Fakta

PDF
Brev
Askeby
Vanløse

HC Arkiv Møn/HC Breve 1