Menu

Henning Christiansen

1980-01-30

Afsender

Dokumentindhold

Udgivelsespolitikken hos Edition Egtved

Transskription

Komponisten Henning Christiansen
Bakkehøjgård
4792 Askeby
Møn

Edition EGTVED
EDITION EGTVED ApS
Musikforlag og musikhandel
Reg. nr. 35.889.
Box 20 • DK- 6040 Egtved
Telefon 05-55 14 11
Giro 5 11 01 81

Vor ref. HU/e

Dato 30.1.1980

Kære Henning

Det er snart lang tid siden du har hørt fra os, så du savner sikkert besked om hvordan det går med de forskellige værker vi har liggende.

Vi har på forlaget haft en principdrøftelse vores virke, og uden at der skal ske nævneværdige forandringer i udgivelsespolitikken på længere sigt, så gør dog de dystre udsigter for de(t) næste år at vi må styre en forsigtig kurs i den nærmest kommende tid.

Det betyder bl.a. at vi i højere grad end hidtil - desværre – må skele mere til lønsomheden af udgivelserne, og det vil i første række gå ud over jer "rigtige” komponister. Det er ikke nogen rar fornemmelse for os, for vi føler at vi på en måde svigter den forpligtelse vi har til at fremme dansk musikliv gennem nodeudgivelser, men på den anden side kan det jo ikke nytte noget at vi bukker under i disse hårde tider - så er der jo intet forlag tilbage når/hvis tiderne bliver bedre.

Alt dette betyder ikke at der er lukket fuldstændigt af for udgivelse af dine værker, men vi er nødt til at vurdere hvert enkelt værk ret strengt og ihvertfald i højere grad end tidligere at søge at få offentlig eller privat støtte til udgivelserne.

Vi skal ikke glemme de ting som er udkommet, og vi må gøre fremstød hvor det overhovedet er muligt - meget gerne på baggrund af initiativer fra dig.

Mange hilsner

[ulæselig]

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Egtved
Askeby
Henning Christiansen

HC Arkiv Møn/HC Breve 1