Menu

Henning Christiansen

1967-08-06

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Tegning af Ursula Reuter på et påbegyndt brev til den polske komponist Zbigniew Rudziński, dateret d. 6. august 1967.

Transskription

Copenhagen (d.) 6. aug. 1967

Dear Rudzinski

In (the)

Fakta

PDF
Tegning

Engelsk

København
Zbigniew Rudzinski

HC arkiv Møn/HC breve 2