Menu

Henning Christiansen

1968-11-00

Modtager

Dokumentindhold

Dagsorden DUT-bestyrelsesmøde d. 16. november 1968

Transskription

DUT
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

Møntergade 6A . København K
(Kontortid 10-14, lørdag lukket)
Telefon 15 07 26 . Postgiro 3474

BESTYRELSESMØDE, DUT, lørdag 16. ds. kl.0900

Dagsorden:
1) DMT-problemer: (den ny redaktør. Fornyede drøftelser af tidsskriftets fremtid. Referat af møde mellem Harald Bjerg Emborg, Bro Rasmussen og MWH. Poul Nielsen vil være til stede.)

2) ISCM-problemer: (SEW aflægger beretning fra generalforsamlingen i Baden-Baden hvor bl.a. en arbejdsgruppe blev nedsat til drøftelse af den svenske sektions rundskrivelse: “Desirable requirements concerning the activities of the ISCM” (det hele bør udtales med svensk accent). SEW ridser situationen op. Desuden drøftelse af jury-princippet i forb. med den kommende udtågelse af danske værker til næste års festival.)

3) Ophævelse af koncertfonden: (Forårets økonomiske situation skitseres)

4) Ophævelse af DUTs nodearkiv: (Hvor kunne man tænke sig, at materialet i givet fald skulle havne? I Det kgl.Bibliotek? På Det kgl.Danske Musikkonservatorium? Eller på Det jydske? Eller fynske?)

5) evt.

med venlig hilsen fra Mogens

Lissen Dirckinøk-Holmfeld
(sekretær)

International Society for Contemporary Music - ISCM, Danish Section

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Det Unge Tonekunstnerselskab
Møntergade 6A
1116 København K

HC arkiv Møn/HC breve 5