Menu

Henning Christiansen

1968-11-27

Modtager

Dokumentindhold

Dagsorden DUT-bestyrelsesmøde d. 30. november 1968

Transskription

DUT
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

Møntergade 6 A . København K
(Kontortid 10-14, lørdag lukket)
Telefon 15 07 26 . Postgiro 3474

DUT Møntergade d.27/11-68

Bestyrelsesmøde DUT d.30/11 lørdag kl. 9.00.

Dagsorden:

1) Dmt’s fremtid.
Referat af udvalgets samtale med WH-Musikforlag.

2) Diskussion i god tid inden Dut’s 50-års jubilæum til næste år. Et evt. festskrift under redaktion af Sigurd Berg bør påbegyndes allerede nu. Hvad kunne man tænke sig iøvrigt at markere begivenheden med?

3) Peter Ernst Lassen beretter om møde med Kjeld Hansen ARTE om planerne vedr. operatourneen.

4) evt

Mange hilsner fra
Mogens

Lissen Dirckinck-Holmfeld

[I hånden:]
Musikfestival: Fælledparken
causerier
taler
sketches
film

Leje af butik
hvorfra man kunne
sende musik
spille musik
à la farvefjernsyns-
lokalet
DUT

International Society for Contemporary Music - ISCM, Danish Section

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Det Unge Tonekunstnerselskab
Møntergade 6A
1116 København K

HC arkiv Møn/HC breve 5