Menu

Henning Christiansen

1968-10-15

Dokumentindhold

Musik til Jørgen Leths film "Det perfekte menneske"/Filmprojekt ism Per Kirkeby

Transskription

København d. 15. okt. 1968

Til direktør Mogens Skot-Hansen, Laterna film.

Det var en glædelig reaktion jeg fik på mit lidt sørgmodige brev om DET PERFEKTE MENNESKE. Jeg takker hjerteligt.

Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at rette forespørgsel om et problem jeg temmelig længe har tumlet med. Jeg har arbejdet med en forestilling om at få skabt et værk hvor billede og musik skulle fremstå som en helhed af symfonisk art. Sammen med maleren og forfatteren Per Kirkeby har jeg lavet et mindre fjernsynsarbejde, som vil blive sendt ret snart. Her kom vi et stykke af vejen, nogle steder i filmen, som har billeder fra Stevns kirke, Stevns klint, Møns klint og liselund slotspark, lykkes det efter min opfattelse at få faktorene til at smelte sammen. Nu er problemet (også) at det kræver ret stor økonomisk baggrund at skabe en film hvor jeg ønsker at komponere for symfoniorkester. Per Kirkeby og jeg (jeg er meget begejstret for kirkebys billedverden) vil meget gerne samarbejde om et sådant projekt. Jeg spørger derfor Dem om De med Laterna film skulle være interesseret i at skabe den økonomiske baggrund for denne værktype? Jeg har længe anset koncertsalssymfonien for ikke at være tilstrækkelig udtryksmulighed, langt hellere vil jeg nå ud i biograferne, hvis publikum ikke mindst p. gr. af dets mere brogede sammensætning, fascinerer mig. Dertil kommer naturligvis det helt afgørende, nemlig samspillet mellem øje og øre.

Måske har De også en forestilling om hvor vi kan søge bevilling (er) til et sådant arbejde?

Da jeg rejser til Tyskland 1. nov. og endnu ikke kender min adresse der, vil jeg, hvis De er interesseret i projektet, meget gerne høre fra Dem inden afrejsen.

Venlig hilsen Henning Christiansen
Dagmarsgade 1
2200 Kbh. N

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Klampenborg

HC arkiv Møn/HC breve 2