Menu

Henning Christiansen

1969-03-27

Modtager

Dokumentindhold

Ta' BOX 2

Transskription

Torsdag d. 27/3 1969.

Vedr. Ta’BOX nr. 2
På mødet d. 12 marts blev det vedtaget at udseendet af ta’BOX nr. 2 forbliver stort set uøndret fra nr. 1. (samme plastpose) (format)
Ligeledes antallet af eksemplarer; 500 stk.
Der var stemning for at forsøge een gang mere i den skikkelse ta’BOX nr. 1 har, men man bedes tænke på hvordan vi kan udnytte den mindre formue tidsskriftet har samlet sammen til at ændre tidsskriftets udseende. Der er nævnt grammofonplade, samleskulptur m.fl.
Spørgsmålet om momsregistrering blev udskudt, ligeledes foreningsspørgsmål samt ethvert andet struktur-problem til efter ta’BOX nr. 2 er udkommet.
MEN fast står opfordringen til hver enkelt ta’BOX-bidragyder (såvel som andre) at søge bidrag indhentet fra hvem man måtte have interesse i at se medvirke. Nu nu
Papirformatet ikke over A4 størrelse. Antal; 500 stk af hver sag. Plastiske sager må ikke fylde mere end hvad der er lagt i ta’BOX nr. 1 af sådanne dimser. Postbesørgelsen vil blive væstentlig fordyret hvis formatet vokser i højden…

Aflevering/ilægningsseance d. 15 April kl. 20 præcis på Den Eksperimenterende Kunstskole. St. Kongensgade 101, bh. 2 sal.

= = =

Bidragydere til ta’BOX nr. 2 møder her op og deltager i færdiggørelsen!

Hilsen og håndslag.

[s. 2]

Kære Henning!

Vores film.
Opgaven som jeg ser den; at integrere billed og lyd i en helhed som stadig er en klar billedside til en lydside…
Derfor kunne jeg tænke mig med det usikre kendskab jeg har til hvad Du møder med af lyd, at operere med tre kvaliteter af billed som går fra det genkendelige motiv (strofen) over hvodt klart unuanceret hvidt lys (silence) til det uigennemtrængelige associationsbilled det helt umuilige aflæselige, men dog stadig afbilledelige billed (lyd som lyd)
strofen=harmonisk organisation en klar logik som bliver forbivirkelig ved at matches med de rene strukture lyd som lyd + silence/mellemrum.
De enkelte grupper sammenblandes tilføldigt i forholdet

Fakta

Brev

Dansk

På bagsiden et forslag til et filmprojekt, ophavsmand ukendt (Peter Louis-Jensen? - baseret på udtrykket "hilsen og håndslag")

København

HC Arkiv Møn/HC Breve 4