Menu

Henning Christiansen

1965-09-19

Modtager

Ib Nørholm

Dokumentindhold

Lykønskning/analyse af strygekvartet/udgivelse på Panel 13

Transskription

Møntergade d. 19. sept. 65

kære ib,

et par ord – fordi -

jeg må ønske dig til lykke med din nye strygekvartet – eller måske skulle jeg ønske mig selv til lykke?
den er et såkaldt mesterværk - på linie med Bartóks og holmboes kvartetter -
det er en glæde at se hvordan du har økonomiseret med en egen viden og kunnen - du ville sikkert tro at jeg betragtede den som et tilbageskridt — en slaphed i forhold til kravet om eksperiment — men sandheden er at jeg heller ikke tror på eksperimentet som et kunstnerisk udtryk eller som nødvendig for kunstnerisk udfoldelse - jeg eksperimenterer jo heller ikke men søger også en poetisk realitet og den har du tilvejebragt i dit opus - dit fuldgyldige herredømme over kvartetten er en skinnende intellektets glæde for mig - og din strenge objektivitet overfor dit eget følelsesliv gør værket til egen ægthed – egenværdi
den formteknik du anvender i 3. + 4. sats interesserer mig meget fordi du her har løst problemet omkring hvad jeg kalder søjleteknik (eller form) på en for hele værket fuldgyldig måde den tydeliggørelse af klangligt satsarbejde som sker i takt 21 (3.) er et princip (skal vi kalde det metamorphose igen?) som virkeligt er opfatteligt og således gør f. eks. Pendereski’s kvartet til et tydeligt eksempel på den afvigelse fra de menneskelige (fysiske) muligheder som må være tilstede i al musik - musik som efter min mening er den vanskeligste kommunikationsform vi kunstnere disponerer over - således må din kvartet ses som en accept af det forhold at mennesket må ha mulighed for at følge detaljen, intellektets krav - og ikke kan lade sig nøje med en summarisk klanglig form.
jeg kunne godt tænke mig et udgive værket på Panel 13, men først må de nødvendige salgsmuligheder etableres ? ?

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Møntergade

HC arkiv Møn/HC breve 8