Menu

Henning Christiansen

1969-00-00

Modtager

Dokumentindhold

Komponistkonkurrence

Transskription

kompositionskonkurrence.

der er i de senere år i de forskellige landsdele sket en glædelig udvikling inden for det musikalske samarbejde kor og orkestre imellem, hvilket har medført et øget behov for egnede værker, for at imødekomme disse ønsker og for at skabe et nutidigt repertoire indenfor genren udskriver holstebro musikhøjskole i samarbejde med danmarks radio en konkurrence om

et værk for kor og orkester

varighed 3o - 5o minutter, for blandet kor, børnekor, eventuelt indtil 4 solister, dobbelt træ blæserbesætning med sædvanlige biinstrumenter, 4 horn, 3 trompeter, 3 basuner, eventuelt tuba, 2 janitsjarer og eventuelt 1 pianist eller harpe, strygergruppen må højest omfatte 10 primo violiner, 8 sekundo violiner, 6 bratscher, 5 celli og 4 kontrabassi. Herudover kan tilføjes instrumentalgrupper efter behag (f. ex. såkaldte skoleinstrumenter, el- guitar ell. lign. ), for hvilke sværhedsgraden dog ikke må overstige hvad der er rimeligt for børn og voksne amatører.

korsatsen skal kunne udføres af et dygtigt amatørkor med indtil 120 sangere, divisi kan benyttes, og for børnekorets vedkommende må opgaven kunne klares af et dygtigt skolekor.

orkestersatsen kan beregnes til professionel udførelse, det samme gælder eventuelle vokalsoli.

partitur suppleret med et klaveruddrag til brug for korinstuderingen skal være holstebro musikhøjskole i hænde senest 31. juli 1970. partituret forsynes med mærke, og der vedlægges en lukket kuvert med samme mærke påskrevet og indeholdende komponistens navn og adresse, holstebro musikhøjskole udvælger et værk til opførelse i foråret 1971 og præmierer dette med kr. 10.000, -.

herudover vil desuden et eller flere værker blive antaget til uropførelse på danmarks radios foranstaltning og et værk præmieret med kr. 6.000, -.

udgifterne til stemmemateriale for de opførte værker dækkes af danma.rks radio, de øvrige partiturer vil blive returneret til dansk komponistforening inden 1. septbr. 1970.

såfremt der ikke fremkommer værker af den ønskede standard, forbeholder holstebro musikhøjskole og danmarks radio sig ret til a.t undla.de opførelse og præmiering.

for holstebro musikhøjskole,
jørgen plaetner.

for danmarks radio,
mogens andersen.

Fakta

Brev

Dansk

Holstebro, København

HC Arkiv Møn/HC Breve 4