Menu

Henning Christiansen

1962-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Leopold Spinner, "Suite for Clarinet and Piano" op. 10

Transskription

Leopold Spinner: SUITE for Clarinet and Piano op.10
Forlag: Boosey & Havkes.

Leopold Spinner er en typisk repræsentant for Webern-nachfolge, saa typisk, at han i klarinetsuiten nærmest er identisk med denne, hans lærer og mester. Spinners fortjeneste er at han suverænt har føjet endnu et værk til Weberns sparsomme produktion og dermed aabnet muligheden for at klarinetister og pianister i skønt sammenspil kan trænge ind i Weberns toneunivers.
Suiten har to satser, moderato og allegro, men inden for disse varierer tempoet ustandseligt, hvilket naturligvis kræver et meget fint afstemt sammenspil. Suiten er komponeret i 1955 og en sammenligning med Weberns klavervariationer op. 27 og strygekvartetten op. 28 fra hhv. 1936 og 38 vil kun afsløre en lidt løsere, mere musikantisk formulering hos Spinner, der da heller ikke har maattet kæmpe sig frem til hver nodes placering, men alligevel skal beundres for sin stærke stilsans.

Fakta

PDF
Manuskript

Dansk

Leopold Spinner
Anton Webern

HC arkiv Møn/HC breve 8