Menu

Henning Christiansen

1971-01-12

Ophavsmand/nøgleperson

Ursula Reuter Christiansen

Dokumentindhold

Biografi, værkliste og regning ifm. udstilling hos Sjællandske Bank, Ringsted, januar 1971.

Transskription

Biografi:

Ursula Reuter Christiansen, født 1943 i Trier/Mosel.
Studerede 1 år på universitetet i Marburg, germanistik og kunsthistorie.
1964 - 1969 uddannet som billedhugger og malerinde på akademiet i Düsseldorf hos prof. Joseph Beuys. Afslutning som mesterelev 1969. Fast bopæl i Danmark ( BAKKEHØJGAARD, 4792 Askeby, Møn ). Gift med komponisten Henning Christiansen.
Udstillinger i Trier/Düsseldorf og København. Kunstnernes efterårsudstilling i 1968 og 1970. Carlton bio i 1971
Bidrag til forståelse af mine billeder:
Hver dag bliver vi overhældt med billeder, portrætter af mennesker i alle situationer, aviserne vrimler med dem. De fleste bliver dog lige så hurtigt glemt som de er set. Man skulle tro det hængte sammen med den tid det tager at fotografere. Knips og de er væk. Det hænder dog at jeg støder på et vedkommende billede i vrimlen, det er så oftest historien bag billedet der arbejder i mig og berører et eller andet i mig selv. Så forsøger jeg at male mine tanker frem i portrættet. Det er nærmest en undersøgelse, analyse eller allerbedst en diagnose jeg stiller. Hvor jeg har beskæftiget med med så ekstreme tilstande som hypnose og suggestion, så er det ikke så meget deres medicinske udsagn, som deres symbolske kraft der interesserer. Disse tilsynekomster er billede på kroppens stagnation, forkrampning, på grund af en indre (sjæle) oplevelse, underbevidsthedens gennembrud. Kroppen, vi ellers opfatter som mekanisk, selvfølgeligt reagerende, er sat ud af drift. Den indre oplevelse bliver synlig på kroppen som eksem eller udslet, blå pletter på hænder og ansigt, blå stjerne på kvindens knæ, gult soltegn, grøn arm, grøn krop. Farverne bliver for det meste symbolsk anvendt. Det er altså mest menneskets evne til at opleve, som er genstand for undersøgelserne. Maleriet er et værktøj til dette.

Ursula Reuter Christiansen

[s. 2]

Møn 12.1.71

Prisliste

$$$$$$$

Klippekvinden 1200,00 kr.
kataleptisk tilstand 1200,00 kr.
Religiøs exstase 1000,00 kr.
Efter suggestion 1000,00 kr.
Soldaten 1000,00 kr.
Agit-brud privat eje
Jeg stod bag hortensia 500,00 kr.
Dronningen 500,00 kr.
Efter slaget I 500,00 kr.
Efter slaget II 500,00 kr.
Jannis Joplin 500,00 kr.
Skarpretteren Privat eje

Ursula Reuter Christiansen
BakkehØjgaard
4792 Askeby

(03) 81 73 57

[s. 3]

BAKKEHØJGAARD, 4792 Askeby, 12.1.71

Til sjællandske Bank, Ringsted

Regning for transport af billeder:

Ud – og hjemtransport, 4 x 85 km = 340 km à 35 øre = 119,- kr.
Porto for forsendelse 6,10 kr.
125,- kr.

Fakta

PDF
Note

Dansk

Askeby

Bakkehøjgaard
4792 Askeby

HC arkiv Møn/HC breve 7