Menu

Henning Christiansen

1968-01-15

Dokumentindhold

Prøve- og opførelsesdatoer "Dejligt vejr i dag - n'est-ce pas - Ibsen?"

Transskription

DUT
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

Møntergade 6A . København K
(Kontortid 10-14, lørdag lukket)
Telefon 15 07 26 . Postgiro 3474

København, d. 15. jan. 68.

Komponisten
Henning Christiansen.
c/o Reuter.
4 Düsseldorf.
Oberkassel.
Greifweg 6.

Kære Henning,

Mogens W H. had mig, inden han rejste til sit exil for at gøre sin opera færdig, sende Dig en liste med datoer i forbindelse med kammer-opera-tournéen; her er den:

a) repetitioner:

fra den 2.- 29. feb.
b) faste prøver:

fra den 4.- 16. marts (incl.)
c) tourné-dage:

fra den 18.- 22. marts (incl.)
og fra den 1.- 5. april (incl.)
d) København-opførelsen:

den 19. april.

e) Stockholm-gæstespil:
den 7. og 8. april.

Med mange hilsener fra MWH.

Christine Harttung
sekretær

International Society for Contemporary Music - ISCM, Danish Section

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Det unge tonekunstnerselskab
Møntergade 6A
KøbenhavnK

Düsseldorf

Henning Christiansen
c/o Reuter
Greifweg 6
4 Düsseldorf-Oberkassel

HC Arkiv Møn/HC Breve 3