Menu

Henning Christiansen

1968-11-17

Ophavsmand/nøgleperson

Peter Louis-Jensen

Dokumentindhold

Referat af redaktionsmøde ta'BOX

Transskription

På mødet d. 17 nov. blev det aftakt at fortsætte det initiativ der var indledt med udgivelsen af ta’ i et andet tidskrift ta’BOX. Tidskriftet, som vil udkomme fire gange om året, vil få form som en klar dekoreret plastic-pose der kan rumme papir, pap, (dog ikke udover A4 format) ”genstande”, tapeoptagelser, grammofonplader etc. Tidskriftet vil til at begynde med udsendes i 500 ekspl. Bidragyderne må selv påtage sig det praktiske og økonomiske der er forbundet med fremstillign af deres eget bidrag. Bidragyderne stiller sig iøvrigt til rådighed for den endelige færdiggørelse af tidskriftet. Forlaget H.M. Berg har venligt påtaget sig distributionen og de udgifter der er forbundet hermed. Det er så tanken at forlaget senere afregner med bidragyderne efter regler som endnu ikke er fast udformede. Den forsamlede redaktionskomitee pålagde sig selv at tegne sig som kautionist for et beløb af kr. 50,- pr. bidragyder. Dette beløb vil dog først komme til udbetaling dersom abbonnementstegningen mod forventning skulle svigte. Der var på mødet fuld enighed om ikike at forme en egentlig redaktion, og det blev fremhævet at tidskriftet er åbent såvel genre- som personmæssigt. Derfor må det kraftigt opfordres til allerede nu at lade fremstille selv, og indkalde os andre, bidrag til det første nr. af ta’BOX.
Der blev på mødet ikke skabt klarhed om det væsentlige problem hvordan ”tidskriftet” finansiere evt. stof som må skønnes at have stor informativ betydning. (model smitshon essays m.a.) Dette spørgsmål vil blive taget op igen når første nr. af ta’BOX færdiggøres til udsendelse straks med begyndelsen af det nye år. Undertegnede som er administrativ boss, og hvis adresse er tidskriftets adresse indtil videre, udsender indkaldelse til iløgningsseance, som naturligvis markerer den absolutte deadline, ca. 14 dage før jul.

Peter Louis-Jensen
Øster Voldgade 14, st.
1350 K.

ps. Tekniske spørgsmål behandles af Berg og Louis-Jensen.
I mødet deltog; Ole Buch, Poul Nielsen, Troels Andersen, Stig Brøgger, Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard, Peter Louis-Jensen, Jørgen Leth, Kristian bjørnkjær, Hans-Jørgen Nielsen, Henrik Nordbrandt, Erik Thygesen, Charlotte Strandgaard, Peter Laugesen, Ole John, H.M. Berg.

Fakta

Note

Dansk

København

Peter Louis-Jensen
Øster Voldgade 14, st.
1350 København K

HC arkiv Møn/HC breve 4