Menu

Henning Christiansen

1978-02-03

Modtager

Dokumentindhold

Støtte til den chilenske musikgruppe "ARAUCO"

Transskription

Teatergruppen
Skifteholdet
Blågårdsgade 23, 2200 Kbh. N
Giro 3 206610 Tlf. (01)371666

København, den 03.02.1978.

Gode kammerater!

I februar 1974 henvendte vi os til en række af vore venner om støtte til, at chilenske politiske flygtninge i Danmark kunne danne en musikgruppe.
Vor henvendelse dengang gav det positive resultat, at der kunne indkøbes instrumenter m.v. og dermed etableres den sang- og musikgruppe, vi i dag kender under navnet "ARAUCO".
Da midlerne fra 1974 er sluppet op, og gruppen igen star og mangler økonomi til vedligeholdelse og videreudvikling, har SKIFTEHOLDET derfor endnu engang påtaget sig at formidle nedenstående henvendelse fra vore chilenske kammerater.
Et hvilket som helst, beløb - stort eller lille - vil være særdeles velkomment. Beløbet bedes sendt til Teatergruppen SKIFTEHOLDET, som så vil sørge for, at det bliver givet videre.

Med kammeratlig hilsen
f/SKIFTEHOLDET

John Christoffersen

"Kære venner!
Den chilenske musikgruppe ARAUCO, dannet af unge socialister og kommunister, henvender sig til jer gennem dette brev for at bede om jeres støtte.
Vores gruppe arbejder aktivt i solidaritet med vores land og de lande, som nu oplever fascistiske diktaturer. Dette betyder, at vi er i konstant samarbejde med forskellige politiske, sociale og kulturelle organisationer, som solidariserer sig med vores folk og dets frihedskamp.
Foruden den musikalske aktivitet arbejder vi med en intensiv oplysning blandt den danske befolkning om vort lands forhold.
Vi vil også sige at det er meget svært at udføre disse aktiviteter uden en økonomisk støtte, som tillader os vedligeholdelse af vores instrumenter og få nye instrumenter til gruppens udvikling og de forskellige materialer, som vi skal bruge til at lave en permanent oplysningskampagne som vores situation.
Det er derfor, at vi henvender os til jer for at bede om jeres støtte, som ikke kun vil være en støtte til os, men til alle vore kammeraters kamp i Chile.
Med håb om jeres positive støtte, siger vi på forhånd tak.

Med venlig hilsen

GRUPO ARAUCO

Vedlagt giroblanket.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Teatergruppen Skifteholdet
Blågårdsgade 23
2200 Kbh. N

HC arkiv Møn/HC Breve 43