Menu

Henning Christiansen

1969-11-14

Modtager

Danmarks Radio

Dokumentindhold

Honorar for "Alvard går til radioen"

Transskription

København d. 14.11.1969

Til Teater-og Litteraturafd.
Hr. Gravesen,
I fortsættelse af vor telefonsamtale om det betimelige i at ansætte vore honorare for udsendelsen 15.10.69 så lavt, må jeg meddele at det synes som om titler: Opera og den omstændighed at vi spillede og sang skulle berettige til kategorien amatører. Der var snarere tale om en radiohappening udført al specialister på området happening. De medvirkende har dels optrådt i radio og fjernsyn samt talrige andre steder i ind-og udland, med forskellige typer happenings, actions etc.. For mit eget vedkommende har jeg optrådt på lignende vis i afdelingens program. ( Det var under Gustava Brandt og jeg opførte sammen med Per Kirkeby hans ”Billedforklaringer”, og det til en helt anden pris.)
løvrigt havde vi før optagelsen prøve hos Per Kirkeby privat. Ligesom Hans-Jørgen Nielsen og jeg, med mit instrumentarium som grundlag, havne udarbejdet en plan for opførelsen.
I håb om at det kan lykkedes for Dem at placere de opførende i en anden kategori,

De venligste hilsener

Henning Christiansen
Dagmarsgade 1
2200 København N

P.S. fra Per Kirkeby har jeg en besked om, at han ikke vil insistere på et honorar til sin datter Rebecca Kirkeby. Hun er jo ikke ret gammel og var med udelukkende for at fjerne ethvert tilløb til, lad mig kalde det, noget højtideligt.
Operabetegnelsen opstod fordi Hans-Jørgen Nielsens tekst er formet som en række recitativer. Forsåvidt spillede lytternes normale operaopfattelse en vigtig rolle ved denne opførelse, det er vidst klart nok?

Fakta

Brev

Dansk

København

Teater- og litteraturafdeling
Hr. Gravesen

HC arkiv Møn/HC breve 7