Menu

Henning Christiansen

1969-10-07

Afsender

Danmarks Radio

Dokumentindhold

Partitur af Korrespondencer til DRs nodebibliotek

Transskription

DR
DANMARKS RADIO

Islands Brygge 81 . København S . Tlf. (01-27) Asta 6161 . Telex 2695 . Telegr.-adr. Danradio

NODEBIBLIOTEKET

7/10-69

Komponisten
Hr. Henning Christiansen
Dagmarsgade 1
2200 N.

Da musikafdelingen har bedt os om at fremskaffe partitur til Deres komposition ”Korrespondance for basclarinet, obo og orkester”, beder vi Dem venligst om at sende dette til låns. Vi skal returnere det så snart musikafdelingen har haft det til gennemsyn.

Med venlig hilsen

Jonna Risberg
Nodearkivet

Adr.
Danmarks Radio
Nodebiblioteket
Islands Brygge 81
2300 S.

Fakta

Brev

Dansk

København

Danmarks Radio
Nodebiblioteket
Islands Brygge 81
2300 København S

København

Henning Christiansen
Dagmarsgade 1
2200 København N

Henning Christiansen

HC Arkiv Møn/HC Breve 4