Menu

Henning Christiansen

1965-10-24

Afsender

Danmarks Radio

Dokumentindhold

Orkesterets mulige forbehold overfor "sådan musik"

Transskription

DANMARKS RADIO
MUSIKAFDELINGEN

RADIOHUSET, KØBENHAVN V
TELEFON: CENTRAL 647 - TELEX 2695
TELEGRAM-ADRESSE: DANRADIO

DEN24.-10.-1965.
REF

Kære Peter Ernst Lassen!

Dette hér til gennemsyn.
Som det fremgår af H,C,'s følgeskrivelse, vil han gerne have Dem til at lave den, og det kan jeg bifalde.
Jeg nævnte overfor Deres kone, at orkestret måske ville stejle over at
skulle spille sådan musik, men De kender bedre end jeg Deres pappenheimere. Kig på den og send den retur til mig sidst på ugen. Jeg er i Randers og Århus og Odense i den kommende uge, men der er en mulighed for, at jeg fredag kommer til Sønderjylland, idet jeg har en tekniker med (ingeniør E. T. Sørensen), og vi skulle i fællig se på en række "koncertlokaler". Vi når det nok ikke, men chancen er der, og jeg kan da ringe Dem op en aften i ugens løb og høre, om De overhovedet er interesseret.
Tak for sidst.

Venligst

[underskrift]

SKRIFTLIGE HENVENDELSER BEDES ADRESSERET UDELUKKENDE TIL: DANMARKS RADIO

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Danmarks Radio
Musikafdelingen
Radiohuset
København V

Op. 25, to PLAY to-DAY

HC arkiv Møn/HC Opus 25