Menu

Henning Christiansen

1967-02-01

Afsender

Knud Pedersen

Modtager

Dokumentindhold

Kunstbibliotekets Nyhedstjeneste

Transskription

Udlaansbiblioteket for original Kunst i Nikolaj Kirke
Nikolaj Plads, København K. - Tlf. Palae 3970 - Giro-Konto 1829

Det meddeles herved, at Kunstbiblioteket i Nikolaj Kirke har startet en nyhedstjeneste pr telefon med kunstnyt.
Ved at ringe paa Pa 3970 imellem kl 2am. og 10 fm. bringes De automatisk ind paa en 4 minutters nyhedstjeneste.
Nyhedstjenesten bringer fortrinsvis nyt fra avant garden.
Telefontjenesten vil bringe nyt program hver den 1. og den 15. i maaneden og sorterer under den afdeling af Kunstbiblioteket, som hedder "Københavns Museum for moderne kunst”.

Knud Pedersen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Nyhedstjenesten blev lanceret d. 1. februar 1967.

København
Knud Pedersen

HC arkiv Møn/HC breve 2