Menu

Henning Christiansen

1970-12-30

Dokumentindhold

"Musik als grün" op. 51.

Transskription

DANMARKS RADIO
MUSIKAFDELINGEN

RADIOHUSET. KØBENHAVN V
TELEFON; CENTRAL 647 - TELEX 2695
TELEGRAM-ADRESSE: DANRADIO
Den 30/12-70
Ref.

Hr. komponist Henning Christiansen
Bakkehøjgård,
4792 Askeby.

Herved anerkender man modtagelsen af båndkompositionen
”Musik als grün” op. 91.

Efter endt behandling skal De modtage meddelelse om, hvorvidt man vil kunne finde anvendelse for samme ved udsendelserne.

P. G. V.

Ove Christophersen


Det tilføjes, at Danmarks Radio ikke påtager sig ansvaret for bortkomst af manuskripter m. v., som uopfordret indsendes til Danmarks Radio.

Alle skriftlige henvendelser bedes adresseret til:
Danmarks Radio, Radiohuset, Rosenørns Allé 22, København V.

Fakta

Brev

Dansk

København

Danmarks Radio
Musikafdelingen
Radiohuset
Rosenørns Allé 22
København V

Askeby

Henning Christiansen
Bakkehøjgaard
4792 Askeby

Henning Christiansen

HC arkiv Møn/HC breve 7