Menu

Henning Christiansen

1968-01-15

Modtager

Erik Thygesen

Dokumentindhold

Ta'-redaktionen

Transskription

Düsseldorf d. 15.1.68

Kære Erik....

Anledningen, jeg har analyseret forholdende omkring musiksiden i ta’ og er kommet til det resultat at jeg for længe har holdt min kæft for at se hvad der kom ud af det.... Jeg holder en hel del af Poul, men hvis jeg ser på redaktionen af dansk musiktidsskrift så mener jeg at musikhistorikeren Poul Nielsen er vel anbragt, men at det radikale element som gerne skulle være ta’s interesse og mulige eksistensberettigelse ikke, efter min lange søgen bag Pouls jakkefor, ses at være tilstede. Med den drejning sagen har fået, nemlig at Carl Åge Rasmussen skulle indtræde i bestyrelsen, går jeg ind på en chance, som jeg fra starten må vurderer således at Carl Åge finder pouls billigelse fordi han i grunden er af samme skuffe… desværre har du med din bemærkning om at Carl Åge ikke synes om mit arbejde, gjort det umuligt for mig at bekæmpe idéen, også fordi jeg principielt gerne lukker op for ethvert initiativ, jævnfør indførelsen af Hr. Poul i ta’s redaktion…

Poul har redaktionel erfaring derfor blev han indsat.. jeg har ingen særlig erfaring på det område, men det har du da, så den side af sagen var vel til at ordne. Mit forslag går ud på at man i stedet for Poul Nielsen, indsætter mig som redaktør... og at jeg gør et kraftigt for at hale radikale sager ud af folk. Jeg er overbevist om at en af grundene til at Poul intet kan få til ta' er at han sidder på DUT, hvor stof, som er efter Poul N’s smag glider ind. Ole Buck som hans-jørgen gik kraftigt imod på et forældet grundlag, nemlig hans Haiku-sange og Merle, som sidste vil jeg dog mene at det er noget af det mere interessante jeg har hørt i de sidste år hos os, har altså skrevet en artikel til DMT som Poul fandt morsom men dårligt skrevet,,, måske fordi den på en utraditionel måde piller Darmstadt ned,,, jeg har ikke læst den, i det hele taget er min indstilling til poul at han har udviklet sig til en fin mand. Hvis man følger mit forslag, altså mig som redaktør, behøver man ikke hælde Poul på porten, men får til gengæld mulighed for at mere radikale, måske mindre velskrevne, manuskripter og idéer finder vej, alene idéen om at bede om partiturer for ta’ svækkes af at Poul retter forespørgslen....

Ved min analyse har jeg også opdaget at redaktøren af DMT aldrig nogensinde har bedt mig om at skrive en linie i DMT, han bringer ganske vidst en lille pæn forside nu, men jeg finder det uheldigt at jeg der står for noget andet end de andre danske kom-

[s. 2]

ponister også i ta’ skulle se mine muligheder reduceret. Jeg har aldrig været for forsigtige ytringer, ja har altid holdt dem for skadelige, ihvertfald på længere sigt... Derfor hvis tingene viser sig at glide i retningen DMT er jeg borte.

Nuvel, jeg har intet imod at du viser Poul brevet og drøfter det med ham, men jeg har noget imod ikke at få et svar! Altså jeg finder Poul er en udemærket redaktør af DMT, men ikke af ta’.

Vi sender begge de hjerteligste hilsner til dig og dine, og såmænd også til Poul...

Henning

P.S. det er rigtigt at jeg som medlem af redaktionen før har haft mulighed for at kalde andre forslag frem, men jeg har følt mine muligheder begrænset også af en hvis usikkerhed overfor Pouls villen, måske uberettiget, men derom er det svært at få klarhed.

Understreger at jeg holder meget af Poul.

Fakta

Brev
Düsseldorf

HC Arkiv Møn/HC Breve 3