Menu

Henning Christiansen

1973-04-14

Dokumentindhold

Honorering af musik til "TV-teater"/forslag om basisløn for komponister

Transskription

BAKKEHØJGAARD 4792 Askeby 14.4.1973

Kære Mogens!
Medfølgende brev har jeg skrevet til Britta Kümmel ang. filmmusik ved TV-teatret. Hun er specialist på honorarspørgsmål ved tv-teatret m.m.. Lad os tale sammen telefonisk. Måske vil det være rigtigt at du på et vist tidspunkt intervenere.
Den 25.4. er der møde i kunstfondrepr. Og bestyrelsens oplæg samt Jasper Jensens forslag er på dagsordenen. Mit langsigtede forslag går i korte grove træk ud på at der opereres med en basisløn [tilføjet i hånden: sikkerhedsnet] for komponister o.a. kunstnere på 40 – 50.000 for komponister indtil 40-50 årsalderen og at man derefter følger bestyrelsens tanker og forhøjer basis til professorgagen ca. 70.000 for de der er indstillet af kompforeningen. Dernæst kæmper vi for at få ordentlige honorare i forb. med KODA, bestillinger, radio, teater etc. hvorved basislønnen skulle blive en overkommelig sag for kunstfonden på trods af det forhold, at forholdsvis mange er under ordningen. Så vi ikke ruinerer fonden. Der er hos nogle en skepsis overfor misbrug af forskudsangivelsen, jeg deler den ikke, jeg mener at også komponister og andre kunstnere må kunne få blyanten frem og lære at lave et regnskab. Endelig kan der udbetales på 3 mdr.s-basis. Det er lidt vanskeligere at administrere end f.eks. lærerlønninger, men ikke så forfærdeligt meget. Grunden er den at vi lever i denne blandøkonomi, det kan vi da ikke gøre for.
Hvad vi skal yde til gengæld er nok vanskeligt at udtale sig om, men jeg så gerne et statsforlag, hvor ny musik var billig i anskaffelse, både plader og noder er i dag så dyre at mange kvier sig ved at købe al den stund de ikke ved om de har købt katten i sækken. Der kunne vi til gengæld være meget moderate med vort honorarkrav. E & S, WH og andre seriøse forlag må dog trods alt være interesseret i at komme af med den i første omgang underskudsgivende forretning ny musik er, selvom jeg godt ved at udgivelserne støttes. Vi har jo haft samme ballade med filmproducenterne og nu har vi en statsfilm produktion. Navnlig efter EF-indtræden (gud bedre det) kunne man få bange anelser m.h.t. udgivelsen af dny dansk musik, 5 000 000 er nu for lille et marked. Markedet EF har vi jo hele tiden haft m.h.t. dansk musik.
Dette i hast, vi må tlf. sammen om også denne sag. I øvrigt venter jeg at musikråd også ligesom teaterrådet vil få store vanskeligheder når loven skal ændres og resultatet (det økonomiske) foreligger. Intentionerne er der ikke noget i vejen med. Men tilpasningen til EF gør alt det gode og fornuftige vi har opnået til noget vi skal kæmpe for at bevare, så nye tanker kan kun gennemføres for så vidt man regner med at der ikke bliver flere penge, der kan kun blive tale om omlægning.

Et hurtigt brev til formanden

Fakta

Brev

Dansk

Askeby

Bakkehøjgaard
4792 Askeby

HC arkiv Møn/HC breve 12