Menu

Henning Christiansen

1963-03-29

Modtager

Hansgeorg Lenz

Dokumentindhold

Kritik

Transskription

Henning Christiansen
Jenslev pr. Kirke Hyllinge

29/3 - 63

Hansgeorg Lenz.

Udtrykket fragment skal, unge ven, forstås som: et brudstykke af de musikkens partikler, som svæver rundt i en europæers øren.
Infantilisme er et dejligt udtryk, unge ven, men min infantilisme er dog ikke mere avanceret end, at jeg dagligt kan more mig over Deres dekadente skriverier i denne avis.
løvrigt skulle man se at få oprettet en slags skole, hvor København’s kritikere kunne lære at se tingene i skiftende belysninger og få bare en smule fornemmelse for de brydninger og det dilemma europæisk kultur martres af.
Måske burde man på skolen have en præparandklasse til Hansgeorg.

Hilsen

Henning Christiansen
komponist

Fakta

Brev

Dansk

2 eksemplarer i arkivet

Jenslev

HC arkiv Møn/HC breve 8