Menu

Henning Christiansen

1968-01-22

Modtager

Erik Thygesen

Dokumentindhold

Ta'-redaktionen

Transskription

[ikke afsendt]

Düsseldorf d. 22, jan. 1968

Kære Erik,

Jeg skal ikke skjule at jeg blev noget skuffet over dit bedstefaderlige svar på mit alvorlige brev. Dog takker jeg for brevet. Naturligvis er det forsamlingen som helhed der træffer beslutningen endeligt... Du har også misforstået en hel del, hvis du tror at det det drejer sig om for mig, er at blive redaktør af musiksiden.. Desværre kan jeg p.t. ikke foreslå nogen anden, men den alvorlige side af sagen, at jeg føler mig overbevist om at Poul ikke er i stand til at bringe noget væsentligt frem og at han er bagstræverisk måske uden at vide det står fast. Bevares, den kan undskyldes med natur. Hvorfor blev han historiker og kritiker og ikke kunstner...? nuvel det er indvendinger som ikke kunne bruges, hvis jeg ikke ganske klart så at manden dybest set er reaktionær. Og den slags ytrer sig for det meste ved at man ikke gider røre en finger for mere radikale sager, ud fra den betragtning, måske, at de hvis der er gods i dem dog kommer til deres ret på et eller andet tidspunkt, men at man så til gengæld ikke har brændt sine skibe, eller hvor de kartofler man skal have hyppet ikke ses at have taget skade. Hånden på hjertet, skal vi ikke se at få Torben Brostrøm eller Borum ind i redaktionen.... det er omtrent situationen...kan jeg nu se.

Jeg skal ikke udtrykke min irritation for dennes skyld, når jeg en passant gør opmærksom på dit ærligt forskrækkede udbrud ved at opdage at man havde glemt mit indlæg i ta’ s særnummer, du skrev: ”det skyldes en kommunikationsbrist - poul og jeg har, tror jeg, hver især gået ud fra at den anden kontaktede dig." Dette brev ici må du holde for din egen mund. Men jeg er ikke utilbøjelig til at mene, at Poul køligt er på det rene med at det at gå ind for mig, ikke er lige hvad hans universitetskarrière har allerbedst af. .. Du kan være rolig for at der lægger man mig for had.. Nuvel det er i orden blot ikke i denne ta’-sammenhæng.

Det er ikke nogen julefortælling, jeg griber måske sagen lidt utaktisk an (kan ikke engang blæse et hadsk forhold til Poul op) men noget må gøres jeg ser tydeligt tegningen for mig. Poul har ikke mindste anelse om abc-art primer construction and so on, kender det men fatter det overhovedet ikke, der er kun tale om kulinariske nyderier og der blir han og kommer ikke meget længere. Derfor skal der

[s. 2]

vel også være artikel af Bo Anders Persson i ta’, den glæder jeg mig sgu ikke til... Tidholm kan jeg ikke errindre og har desværre ikke noget at slå op i, men håber der dog er lidt ben i den... Jan W Morthensson havde nok været lidt vigtigere, i en lille parantes skal det siges at han skam heller ikke følger min vej så direkte... Terry Riley er go nok. Når Peter er kommet så godt i vej med at informere om sins væsentlige kunstidé-holdning skyldes det at han fik en gavnlig hjælp i en positiv holdning.

Det er aldrig let at pille ved den slags... men det kan nu ikke nytte at springe over hvor gærdet er lavest.

Jeg er 100 % mod der som sagerne nu står indsættes nyt medlem i redaktionskomitéen, det må du da kunne forstå? Og det synspunkt må du meddele Poul. Jeg skriver ikke til Poul fordi jeg har indtrykket af, at han ikke gider svare eller føler sig presset eller måske stødt over evt. blot min skrivefacon -

Han tog heller ikke med til Jylland husker du... og sådan er der så meget... han sidder der kun af taktiske grunde. Og de grunde han har, kender jeg.

Lad os lige fører en rask korrespondance om sagen... håber du kan få tid til det.

De venligste hilsner

Henning

Idem til Helle og Lise

Ursula

Fakta

Brevudkast

Dansk

Düsseldorf

HC Arkiv Møn/HC Breve 3