Menu

Henning Christiansen

1978-03-07

Afsender

Finn Høffding

Dokumentindhold

Tak for sang/udtalelse om "Korsang i Danmark"

Transskription

Klokkekilde Bakke d. 7/3 (jeg er bortrejst indtil 25/3)

Kære Henning Christiansen,

Jeg kan ikke lade være med at takke dig for din sang, det var lige, hvad samlingen trængte til; har du mer af samme tønde, så send mig det. Den minder mig om min musik til ”Stilstand er for unge hjerter døden”, som står i arbejdersangbogen i nogen kontrast til de øvrige Aagaard-Ringske satser. Tak også for din udtalelse om bl. Kor-sangbogen. Den ny bliver ikke ringere. Med de venligste hilsner,

Din Finn H.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Klokkekilde Bakke

HC arkiv Møn/HC breve 43