Menu

Henning Christiansen

1971-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Statens Kunstfond

Dokumentindhold

Ansøgning til 3-årige stipendier

Transskription

STATENS KUNSTFOND

Til bildende kunstnere, forfattere og komponister uddeler fondet i april 1971 en række 3-årige stipendier og en række arbejdsstipendier:

a) For at give et antal talentfulde skabende kunstnere mulighed for i nogle år at samle sig om større arbejdsopgaver vil der den 1. april 1971 kunne uddeles en række 3-årige stipendier til bildende kunstnere, forfattere og komponister.

Ansøgningen må indeholde en nærmere redegørelse for forestående arbejdsopgaver, oplysning om hvortil stipendiet agtes anvendt samt ansøgerens fødselsår. Ansøgning fra komponister bedes endvidere bilagt 3 kompositioner i partitur og evt. også i båndoptagelse.

Ansøgningen, hvortil der ikke skal benyttes særligt skema, indsendes til Statens Kunstfond senest mandag den 22. februar 1971.

b) Af fondets midler vil der kunne ydes nogle arbejdsstipendier til bildende kunstnere, forfattere og komponister.

I ansøgningen, hvortil der ikke skalabenyttes særligt skema, må redegøres nærmere for de arbejdsopgaver, hvortil legatet søges.

Ansøgningen indsendes til Statens Kunstfond senest mandag den 22, februar 1971.

Fondets adresse: Østergade 24 B, 1100 København K.

Fakta

PDF
Note
København

Statens Kunstfond
Østergade 24B
1100 København K

HC arkiv Møn/HC breve 6