Menu

Henning Christiansen

1968-04-09

Modtager

Dokumentindhold

Koda-områdeinddeling "Dejligt vejr n'est-ce pas Ibsen"

Transskription

København d. 9. april 1968

Til K O D A

Efter at være gjort bekendt med Koda-dramatiks arbejdsomrade skal jeg gøre klart at den "kammeroperatourné" som DUT p.t. har løbende med støtte fra kunstfonden, ikke kan tænkes at falde ind under Koda-dramatiks område, idet der ikke er tale om opera, men om et instrumentalt musikteater med visse visuelle elementer for mit værks vedkommende. Værkets titel er: Dejlig vejr idag - n'est-ce pas - Ibsen. I dette værk er der nærmest tale om et oratorium med visse visuelle elementer, idet jeg anså det for umuligt at skrive kammeropera i dag. I DMT’s sidst udkomne nummer (som medsendes) fremgår det ret tydeligt hvad der menes.
Der er brugt udtrykket "filosofisk musikalsk ritus". Værket vil uden tvivl senere kunne høres som rent oratorium, idet det vil medfører lettere opførelsespraksis og som tiden går, vil en visuel understøttelse af ordene være mere eller mindre overflødige. Når omtalen, kammeropera, er brugt, er det udelukkende på grund af en falsk forestilling om hvad man i dag under dette begreb skulle forstå.
Det samme gælder for Mogens Vinkel Holms værk (Sonate for 4 operasangere). Det vil være helt forkert i denne at hænge sig i betegnelsen operasangere. Opførelsen af begge værker foregår på koncertsalsbasis, alt foregår på gulvet mellem tilhørerne og altså ikke på scene. Det er malplaceret at opføre værkerne i teaterrum, de vil være uegnede. Altså henvender de sig til et koncertpublikum (Varebetegnelsen ufortalt).
Der er tale om kammermusikalsk eksperimenterende værker med visse visuelle elementer.
Jeg undskylder for min part såvel over for KODA som overfor Koda-dramatik den forvirring jeg måske har bragt ind i bedømmelsen af de foreliggende værker, ved min henvendelse til Koda-dramatik.
Skulle det være nødvendigt med en mundtlig samtale om sagen står jeg gerne til disposition.

De venligste hilsner

Henning Christiansen
Dagmarsgade 1, 22oo Kbh. N

Fakta

Brev

Dansk

København
Henning Christiansen

HC arkiv Møn/HC breve 2