Menu

Henning Christiansen

1963-04-09

Modtager

Per Nørgård

Dokumentindhold

Op. 15 "Korrespondance for bas-klarinet og orkester"/opførelse

Transskription

Jenslev pr. Kirke-Hyllinge
9. april 1963

Kære Per,
Jeg er lige blevet færdig med mine ”Korrespondance” for bas-clarinet og ork. og sender den omgaaende til dig fordi du er den eneste reelle mulighed for at faa lov til at høre det klingende resultat i forholdsvis nær fremtid, dette være skrevet uden at du skal føle dig forpligtet, naturligvis.
Korrespondance er bygget op af 8 enkeltdele der parvis korresponderer. Forløbet vælges af dirigent eller solist, eller bege. De korresponderende led maa ikke følge hinanden. Paa trods af de korresponderende led som man skulle tro delte satsen op i 4 forskellige musikalske skikkelser, er værket skabt paa en helhedsfornemmelse saaledes at der paa tværs af de korresponderende led finder en yderligere korrespondance sted. Naar formen er valgfri skyldes det et ønske om at skabe et værk hvor ingen hændelse udløser en kulmination og intet danner institution. Formaterne kan være korte, lange og meget lange alt efter det følgende. Korrespondance kan naturligvis ogsaa opfattes som værende 8 satset med attacca vor ingen format findes, men det er en lidt kedelig mulighed, synes jeg i øjeblikket.
Hver enkelt del er begyndende, sluttende og mellemdel uden at være nogen af delene, kan du sluge den?
I øvrigt ville det være passende at ønske dig og din familie glædelig paaske, saa det gør jeg.

Venlig hilsen

Henning Christiansen

Fakta

Brev

Dansk

Jenslev

HC arkiv Møn/HC breve 8