Menu

Henning Christiansen

1973-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Introduktion til "Land og by mødes"

Transskription

Udviklingen vil den vej. Og udviklingen - han er en ubønhørlig herre. Han bøjer sig kun hvis vi kæmper.
Hvis vi, der tror på værdien af de små samfund og sætter vort miljø over byens profit jag, rejser en magtfuld debat og prøver at finde udveje så vi både kan bevare vore arbejdsplads er i landbrug og industri og samtidig skabe nogle nye.

”LAND OG BY MØDES” handler om dette. Vi har givet vort debatoplæg en teatermæssig form, forsøger at behandle problemerne festligt og uhøjtideligt.
”LAND OG BY MØDES” er tænkt som et bidrag til den debat, der må rejses, hvis vi da ikke vælger det modsatte: blot at bøje hovederne for en menneskefjendsk udvikling i landdistrikterne.

Stykket opføres af en gruppe der kalder sig den politiske teatergruppe.

Fakta

PDF
Manuskript

Dansk

Op. 79, Land og by mødes

HC arkiv Møn/HC Egne Tekster