Menu

Henning Christiansen

1973-03-23

Dokumentindhold

Honorar for musikken til "Privatlivets fred"

Transskription

BAKKEHØJGAARD 4792 Askeby
23. 3. 1973

Til DR, ved Britta Kümmel,

De har meddelt mig at honoraret for musik til ”PRIVATLIVETS FRED” skulle være 133,67 kr. pr. minut - Ole Reim kunne ikke ved forespørgsel oplyse mig om beløbsstørrelsen - det er en meget ringe betaling. Jeg har arbejdet med musikken 4 uger + pålægning og da der er tale om en bestilling, hvor jeg lagde andet kompositionsarbejde til side og ydermere kan oplyse at jeg kun har den beskæftigelse at være komponist kan jeg ikke akceptere en så ringe betaling. Jeg har skrevet ca. 24 min. musik og det for en besætning på 10 mand, hvilket skrivemæssigt for partituret op i symfonisrkesterstørrelse sådan omtrent, så mener jog at der må være noget galt med beregningsgrundlaget. Det er mig fortalt at for opera-og balletmusiks vedkommende bliver der udbetalt det 4-dobbelte ved bestillinger, så spørger jeg hvorfor bestillingshonorarene er anderledes i TV-teatret. For teatermusiks vedkommende er det da således at når musikken sættes ind er det for at farve scenen, for at give den noget ekstra, den detalje man sætter ind f. eks. 10 sek. varighed skal der arbejdes meget mere med end når musikken ligesom føder på langs over et længere tidspunkt. Dette forhold er omvendt proportionalt med den måde honoraret beregnes på. Jeg mener, alt taget i betragtning, at bestillingshonoraret må være fire gange større end det af Dem til mig meddelte.
Vil De venligst trænge til bunds i denne sag, det er virkeligt grelt at man for det arbejde honorerer så povert. Musikken er dog skrevet specialt til ”Privatlivets fred”.

Mit telefonnummer er 03- 817357

Venlig hilsen

Henning Christiansen

Fakta

Brev

Dansk

Askeby

Bakkehøjgaard
4792 Askeby

Henning Christiansen
Ole Reim

HC arkiv Møn/HC breve 12