Menu

Henning Christiansen

Untitled

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Anbefaling og anmeldelse (1955/1960)

Transskription

Ramløse d. 11-7-1955

Hr. Henning Christiansen, der har studeret hos undertegnet på det kgl. Musikkonservatorium i fagene musikteori, instrumentation og komposition, har ualmindelig gode evner for musik eg en viden og kunnen som er meget bredt baseret. Han er velinformeret i de forskellige teoretiske discipliner som f. eks. harmonilære, kontrapunkt og harmonisk analyse, og han er godt inde i orkestret og dets virkemidler, ligesom hans evner som komponist er meget lovende.
Henning Christiansen har studeret hos undertegnede i 5 år og har stedse været ligeså omhyggelig som pligtopfyldende med sit arbejde.

Vagn Holmboe
Lærer ved det kgl. Danske
Musikkonservatorium.

Udsnit af kritik fra Politiken 8-11-1960

Til de sidste hører den 28-årige Henning Christiansens epigrammer for klaver, som viser en ung kunstner med megen fantasi og sans for artistiske pointer. Sådan ville en moderne Schumann vel skrive lapidariske småstykker med ganske karakteristisk atmosfære og lune.

Frede Schandorf Petersen

Fakta

PDF
Note

Dansk

Efter d. 8. november 1960.

HC arkiv Møn/HC breve 2