Menu

Henning Christiansen

1969-01-23

Ophavsmand/nøgleperson

Det unge tonekunstnerselskab, Christine Harttung

Dokumentindhold

tivoli-koncert d. 11. eller 12. september 1969

Transskription

DUT
DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

Møntergade 6A . 1116 Kbhvn. K
(Kontortid 10-14, lørdag lukket)
Telefon 15 07 26 . Postgiro 34 74

København, d. 25. Jan. 69

Til Bestyrelsen

Vedr. Tivoli-koncerten

PEL har haft møde med E. Eckert- Hansen og fået 2 foreslag:
d. 11. Sept. 69 m. hele orkestret eller
d. 12. Sept. 69 m. Kammerorkester
Der er fornuftig prøvetid.
E. E-H. foreslår Polsk-Dansk-Italiensk -Musik, men er helt indstillet på forslag fra os (DUT).

I bedes derfor inden d. 10. Feb. indsende sådanne (forslag) til Koncertudvalget.

Med venlig hilsen

Christine Harttung.
sekretær.

International Society for Contemporary Music - ISCM, Danish Section

Fakta

Note

Dansk

København

Det Unge Tonekunstnerselskab
Møntergade 6A
1116 København K

HC arkiv Møn/HC breve 5