Menu

Henning Christiansen

1962-00-00

Author/Key figure

Henning Christiansen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Herman D. Koppel: Variationer for clarinet i B og klaver op.72
Forlag: Alphonse Leduc, Paris.

Værket er skrevet paa bestilling af forlaget Alphonse Leduc og det skal siges at der er kommet noget helt godt ud af dette arrangement. Vi har faaet et stykke klarinetmusik, som byder paa visse tekniske, men overkommelige problemer for den viderekomne klarinetist og det samme maa siges om klaversatsen.
Variationerne er skrevet i Hindemiths aand og stil med et stænk af dodekafon melodik og klangvirkning i. Den rytmiske stivelse er hos Koppel ikke saa udtalt, hans materiale er ikke saa markant som hos Hindemith. Variationerne er, 17 i tal, alle udvundet af en 5 takters melodi, der presenterer de 12 toner efter tur i en kromatisk ledetoneforbindelse, hvorefter klaveret sætter ind med en udsmykket ren kvartnedgang. I alle variationerne lader nu Koppel denne stildualisme smelte sammen til en helhed og ved rytmisk opfindsomhed lykkes det saadan set ogsaa.
I andmeldelser af Koppelværker bliver han ofte dadlet for en hvis træghed, mangel paa charme. Vist saa, ogsaa i det foreliggende stykke stirre man forgæves efter den gnist der skal tænde begejstringen flamme i en; men det er godt haandværk og upretentiøst, og maaske er Koppels skabende personlighed netop en syntese.
Det skal lige nævnes at Variationerne blev opført ved nordiske musikdage 62 af H. D. Koppel og sønnen Anders, hvor mange havde lejlighed til at stifte bekendtskab med værket.

Facts

PDF
Manuscript

Dansk

HC arkiv Møn/HC breve 8