Menu

Henning Christiansen

1963-02-27

Modtager

Børge Bay

Dokumentindhold

Projekt "dramatik i skolen"

Transskription

Jenslev d. [i hånden:] 27/2-63

Kære Børge,

Hermed adressen paa vor forhaabentlig meget aktive nye komponistmedarbejder. Timme Ørvad, Røde Mellemvej 91 B 44.
Kbh. Sundby.

Talte i gaar med Pelle Gudmundsen Holmgreen, som hat faaet en enkelt ting udgivet i Musica serien, han havde ikke faaet det sidste nummer af Forum Musica, men var egentlig meget interesseret i vort arbejde. Han forstod ogsaa at der i virkeligheden er temmlig store kunstneriske problemer i genren, vi har ikke rigtigt debateret det før, du og jeg, men dog strejfet at arbejdet dvs resultatet let mk kan faa slagside, kæhtre fordi vi mangler forfattere og digtere. Vi har Thøger som jeg gerne saa i selskab med ligemænd. Skolefolk kan vi ikke undvære, saadan skal det ikke forstaas men der deres funktion maa blive mere vejledende, hvis ikke de ejer den digteriske puls og spørgsmaalet er saa hvor vi skaffer den gruppe digtere fra. Komponisterne skal aabenbart for at være interesserede være helt unge folk der forstaar at de her har et overkommeligt middel eller medium hvor de kan udvikle deres dramatiske evne. Der findes vel ogsaa unge digtere som øjner den samme mulighed.
Faren for at samarbejdet mellem unge komp, og digt, og paa den anden side skolefolk skal sprænges gang paa gang er indlysende, men det bliver saa din meget vanskelige opgave at forlige parterne igen og jeg tror du vil være den rette til at tvinge begge parter ind i et mellemstandpunkt en legering af det praktisk mulige og de kunstneriske krav uden at“duften” af nyt og spændende gaar fløjten.
Og min sidste bekymring, er det muligt at interessere de komponister vi nu faar uden at digterne er levende, idérige, overbevisende.
[tilføjet hånden:] Disse ord er nedfældet fordi jeg føler der er et og andet galt i vort arbejde og at vi må finde fejlene, drøfte os frem til dem.

Fakta

Brev

Dansk

Jenslev

HC arkiv Møn/HC breve 8