Menu

Henning Christiansen

1963-06-07

Dokumentindhold

Ansøgning om studielegat til deltagelse i Internationale Ferienkurse für neue Musik i Darmstadt.

Transskription

Jenslev d. 7/6-63

Til dansk komponistforening,

Undertegnede ansøger herved om rejse- og studielegat i henh. til dansk komponistforenings love § 19.

Undertegnede agter at deltage i: Internationale Ferienkurse fur neue Musik, i Darmstadt.

Rejse og kursus vil komme til at koste 1000 kr. eller lidt derover.

Da min økonomi ikke er baseret paa faste indtægter vil det volde mig store kvaler at skaffe den fornødne kapital til studieopholdet.

I haab om snarest at høre fra komponistforeningen,

er jeg Deres ærbødige

Henning Christiansen
Jenslev pr. Kirke-Hyllinge

Fakta

Brev

Dansk

Jenslev
Henning Christiansen

HC arkiv Møn/HC breve 8