Menu

Henning Christiansen

1965-04-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Partitur "Diskussion eller Timing eller Psykologisk Konstruktion"

Transskription

Diskussionen
eller
Timing
eller
Psykologisk Konstruktion

program
til
og
for
publikum

publikums
ure
stilles
ved
indgangen

20.00 10 performere læser højt af Alain Robbe-Grillets bog
'JALOUSI' således: de starter med 60 sekunders mellemrum og er placeret forskellige steder i rummet (evt. højtaler + mikrofon)

20.10 Performerne spiller på forskellige insrumenter

20.11 Spørg publikum:
ER DER NOGEN SPØRGSMÅL
hvis der spørges, så kast en karamel til spørgeren.
Hvis der ikke spørges
SÅ SPIS KARAMELLERNE SELV

Performerne stiller spørgsmålet hvert 45. sekund.

20.26 Performerne spiller på forskellige instrumenter

20.27 Publikum og performerne starter diskussion om USA's Vietnam politik.

20.32 Performerne spiller på forskellige instrumenter

20.300 Båndet med 'I am number one etc.' startes og fortsætter under det følgende

Publikum opdeles ved hjælp af ca. 5 cm. brede bændler i grupper, hver gruppe tildeles et ord (ordet skal være på over 8 bogstaver f.eks.: Motorcykel - beskæftige - figenblad -

[skema]

20.38 Hver gruppes medlemmer forsøger en metode til virkeliggørelse af gruppens ord.

20.40 Bændlerne klippes ned

vend

20.50 Publikum diskuterer hvorledes de ønsker et æg kogt eller spejlet eller hvordan den fuldendte æggekage bør tilberedes.
Performerne opfører Coffee III

10 kopper, ring med en teske i koppen.

ringen: 10 sekunder
pause: 10 -

ringen: 20 -
pause: 20 -

ringen: 30 -
pause: 30 -

ringen: 40 -
pause: 40 -

ringen: 50 -
pause: 50 -

20.54 10 kopper kaffe fordeles blandt publikum., Modtagerne inviteres af performerne med til performerens bord og hjælper med til at opføre det følgende.

21.00 10 performere sidder ved hver sit bord. Hver af dem er tildelt et nummer (1-20) (nummeret huskes, altså intet nummer på bordet) De skriver på sedler, meddelelser forsynet med en anden performers nummer og med et ord, sætning eller aktion, som den angivne performer eller/og dennes hjælper skal udføre, og/eller oplæse (metode?)
f.eks.
læg håndfladen på bordet
slå håndfladen i bordet
stil dig op på bordet
Maj er kommet se på din vogn, se på din pige, se i avisen.
Tæppet rulles ind og bæres på venstre skulder til kunden. Møblerne flyttes, Tæppet lægges sammenrullet ved stuens væg således at det ved udrulningen ligger som kunden ønsker det. Forklar kunden at regningen tilsendes en af de førstkommende dage.

Giv sedlen til en blandt publikum og bed denne bringe sedlen til det anførte nummer. Det er et aktivt publikums opgave at kortlægge hvor de forskellige numre er placderet, så kommunikationen kan gå frisk fra hånden.

Opførelsen fortsætter til båndet er færdigt

21.21 FÆRDIG GÅ VIDERE I MORGEN

[bagside]

I have no choice - alternative - CHOOSE - election - choose between - optional - choice - manner of election - make one
s choice - selection - pick out - choose for yourself (yourselves) - OPTION - allow him a free choice

Fakta

Partitur

Engelsk, Dansk

HC arkiv Møn/HC opus 29