Menu

Henning Christiansen

1967-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Håndskrevne notater til en artikel om "Haupstrom"

Transskription

at indkredse ”Hauptstrom” som

At forsøge at indkredse og klarlægge ”Hauptstrom” begre er halsløs gerning. Begrebet er så åbent som Fluxus men har i sig en fremadskriden med et eller andet udefinerligt (men godt mål). I selve begrebet ligger übrigens kim til deutsche studentenpartei, de mange d.h. at samle de mange uprøvede kræfter til en fornyet anstrængelse for at komme videre, finde resourcer.
som vi længst muligheder ”und in uns… unter uns… landunter” – som rummet i Aha strasse så ud, lignede det et kinderlandskab, voldene var ca. 7 cm høje indrammet af margarinvolde alt foregik på gulvet liggende knælende hoppende stående, rummet var opbygget således at højeste punkt var ca. 70 cm (på nær højtalerne og mikrofonen). Gulvplanet gjorde det mulgit at lokke slumrende barndomsforestillinger frem som Beuys udnyttede til at [streget ud: anskueliggøre] meddele sin Hauptstromopfattelse, bl.a. et direkte forhold til omgivelserne. I de 10 timer opførelsen varede foregik alt i en intens men lukket atmosfære hvor tilskueren var overladt til sig selv. Et ligesom prøvende forhold til det passerende opstod. Undrende så man sig selv gennem Beuysspejlet. Margarinens gule kreds fyldte rummet ud. Fet udløser en animalsk bevidsthed hos mennesket uden omsvøb. henvender sig direkte. Netop fedt berører åbenbart dybt psykologiske lag [streget ud: i os] som gør forståelsen direkte uden at orne orne det i tankens/forståelsen danner en logisk ordrækkefølge. Det er en ö ö tilstand og bjerg – dal – steppe – ørken – mark – hav øflod er selvfølgelige billeder i sammenhængen. En instinktiv viden en instinktiv

[s. 2]

klarhed over hvad vi egentlig er, bliver resultatet sætter os i en ny situation eller rettere sætter os i en ellers glemt situation som vi havde glemt til skade for os selv var i os. En situation hvor status og revision blitzschnell står klar. Beuys springer det philosoferende led over går direk lige på tingene/genstandene og fremskaffer et udsagn.
For at bortvejre misforståelser, er der ikke tale om at nå børnestadiet igen men om ved en sammenkopling af erindrung og erfaring at afsløre om noget skulle være gået galt værdifulde egenskaber skulle være gået tabt under opvæksten?
Noget andet er ->

Fakta

Manuskript

Dansk

HC arkiv Møn/HC breve 10

670320 hc haupstrom notater 3 hc breve 3 0383
670320 hc haupstrom notater 4 hc breve 3 0382