Menu

Henning Christiansen

1968-00-00

Modtager

Dokumentindhold

3-årigt stipendium Statens Kunstfond

Transskription

STATENS KUNSTFOND

Udvalget for tonekunsten.

For at kunne give en talentfuld yngre komponist mulighed for i 3 år at samle sig om storre arbejdsopgaver

vil der i finansåret 1968/69 kunne uddeles 1 3-årigt stipendium på 20.000 kr. årligt.

Ansøgningen, hvortil der ikke benyttes særligt skema, må indeholde en nærmere redegørelse for forestående arbejdsopgaver, oplysning om hvortil stipendiet agtes anvendt samt ansøgerens fodselsår, og må være fondet i hænde senest den 25. marts 1968.

Ansøgeren anmodes endvidere om at bilægge ansøgningen 3 kompositioner i partitur og eventuelt også i båndoptagelse.

Statens Kunstfonds adresse er Østergade 24 B, 1100 Kobenhavn K.

Fakta

Brev

Dansk

I brevet nævnes d. 25. marts 1968 som deadline.

HC Arkiv Møn/HC Breve 3

680000 statens kunstfond 3 rigt stipendium 1 hc breve 1 0551
680000 statens kunstfond 3 rigt stipendium 2 hc breve 1 0552