Menu

Henning Christiansen

1968-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

Beskrivelse af en reol med værker af Joseph Beuys som et museum eller en bog.

Transskription

Der Beuysschrank (regal)

Det lille billede
Indhold opremset

kommentar
Det store billede med Wolf Vostell

Skabet fyldt med ideer står som en slags dokumenation – dagbog – et livsudsnit – en periode af Beuys’ virke. Her kan man overskue og forbinde indhold og tanker en mulighed som er yderst vigtig hvis man vil trænge ind i Beuys’ verden hvor enkeltfænomener let bliver uforstålige. Derfor bliver et museum – en støvet tanke – igen en nødvendighed, en indlysende nødvendighed for hans arbejder. Skranken og musæet bliver som en bog med 1000 sider hvor alle objekter aflæses og danner en kompliceret struktur akkurat so kompliceret som mennesket og livsbetingelserne. Det er efterladenskaberne som fortæller om os på samme måde som det er handlingerne og ikke forstillingerne som tegner vort livsløb. Associationerne tingene imellem bliver derimod igennem vore handlinger til det forestillingsmønster som bliver meddelelser og bringer os ind i en viden som kan være ubehagelig men også befordrende. Blodet dunker.

[s. 2]

Energiplan

Fakta

Manuskript

Dansk

Joseph Beuys

HC arkiv Møn/HC breve 10

680000 hc der beuysschrank s 1 hc breve 3 0402
680000 hc der beuysschrank s 2 hc breve 3 0403