Menu

Henning Christiansen

1968-00-00

Ophavsmand/nøgleperson

Henning Christiansen

Dokumentindhold

"Beuys-Bemerkungen"

Transskription

Beuys - Bemerkungen

[med blyant: erfaring - forestillingskraft]
Empiri - Imagination

[med blyant: At forandre mennesket ved at skaffe klarhed om dets kunstneriske væsen på alle områder]
Den Menschen verändern durch Klarstellung seines künstlerischen Wesens auf allen Ebenen.

[med blyant: At lade de kunstneriske metoder anvende på samfundet]
Dass sich aus der Kunst geeignete Methoden für die Gemeinschaft entwickeln lassen.

[med blyant: Mennesket må ændres i sit indre (ændring, ikke forbedring]
Der Mensch muss sich innerlich verändern ( Veränderung nicht Verbesserung).

[med blyant: Revolution er intet værd/Ingen revolution er noget værd hvis den ikke betyder en forandring af mennesket]
Keine Revolution ist was wert, wenn sie nicht eine Veränderung des Menschen bedeutet.

[med blyant: Revolutionsprocessen er for hurtig, fordi sammenhængene i dag er for komplicerede]
Der Revolutionsprozess ist zu schnell, weil die Zusammenhänge heute viel zu kompliziert sind.

[med blyant: Jeg ser ikke i dag nogen kraft, som kunne udvikle sig af religion, lad os dog en gang forsøge med kunsten]
Ich sehe heute keine Kraft, nie sich aus Religion entwickeln kann. Lasst uns doch mal mit Kunst versuchen.

[med blyant: Realiteten – hvad er det for noget?]
Die Realität - was ist das ?
Die Realität fassen zu wollen ist vielleist unser erster Punkt.
[med blyant: At opfatte realiteten er måske vores første opgave]

Gruppen sind gut.
[med blyant: Grupper er godt.]

Fakta

Note

Tysk, Dansk

Teksten består af udsagn af Joseph Beuys med dansk oversættelse, indsamlet af HC til en bog han var i gang med at skrive om Beuys.

Joseph Beuys

HC arkiv Møn/HC breve 9

680000 hc beuys bemerkungen hc breve 3 0175