Menu

Henning Christiansen

1969-01-00

Modtager

Dokumentindhold

Konkurrence/stipendier

Transskription

DANSK KOMPONIST-FORENINGEN
Kronprinsessegade 26.
K.

Januar 1969

Til minde om komponisten Guido Valcarenghi er der i Milano foranstaltet en international konkurrence om et musikværk af dramatisk karakter - opera i een eller flere akter, kammeropera eller scenisk oratorium men ikke ballet.

Det konkurrerende værk skal være uudgivet og uopført
Præmie: 1.000.000 lire. Indsendelsesfrist 31. marts _1970.
_Nærmere oplysninger ved henvendelse til kontoret.

Den svenske Femte-Maj Fonden i Göteborg foretager en gang årlig uddeling af stipendier på Danmarks befrielsesdag den 5. maj, datoen som har givet Fonden navn.
Stipendierne uddeles for at støtte unge danskes studier eller uddannelse under kortere ophold i Sverige, og hensigten er at søge fremmet kendskabet til svensk kultur-, samfunds- og næringsliv. Øverste aldersgrænse for at komme i betragtning ligger omkring 35 år.
Ansøgning sendes til Styrelsen for Femte Maj-Fonden, c/o Kgl. Dansk Generalkonsulat, Göteborg inden 1. marts 1969.

Foreningen NORDEN, Malmøgade 3, 2100 København Ø, giver nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen
Dansk Komponist-Forening

Fakta

Brev

Dansk

København

Dansk Komponist-Forening
Kronprinsessegade 26
København K

HC arkiv Møn/HC breve 5

690100 dansk komponist forening hc breve 2 0116