Menu

Henning Christiansen

1970-03-02

Afsender

Danmarks Radio

Dokumentindhold

Modtagelse af "Satie auf hoher See"

Transskription

DANMARKS RADIO
MUSIKAFDELINGEN

RADIOHUSET, KØBENHAVN V
TELEFON: 350647 – TELEX: 2695
TELEGRAM-ADRESSE: DANRADIO
DEN 2.3.70
REF.

Hr. Komponist Henning Christiansen
Dagmarsgade 1
2200 Kbh. N.

Herved anerkender man modtagelsen af
Satie auf hoher See, opus 59, 1969

Efter endt behandling skal De modtage meddelelse om, hvorvidt man vil kunne finde anvendelse for samme ved udsendelserne.

P.G.V.

Bo Vesterdorf


Det tilføjes, at Danmarks Radio ikke påtager sig ansvaret for bortkomst af manuskripter m.v. som uopfordret indsendes til Danmarks Radio.


Alle skriftlige henvendelser bedes adresseret til:
Danmarks Radio, Radiohuset, Rosenørns Allé 22, København V.

Fakta

Brev
København

Bo Vesterdorf
Danmarks Radio
Musikafdelingen
Radiohuset
Rosenørns Alle 22
København V

København

Henning Christiansen
Dagmarsgade 1
2200 København N

Henning Christiansen

HC arkiv Møn/HC breve 7