Menu

Henning Christiansen

1970-02-15

Ophavsmand/nøgleperson

ABCINEMA

Dokumentindhold

Erhvervelse af udstyr/katalog over fil til udlejning/filmfremvisning d. 17. februar 1970/nye medlemmer

Transskription

ABCinema information. Søndag d. 15 feb.

mødet, torsdag d. 12, blev vellykket. mange 8m/m film blev vist og der kom en afklaring på problemet med vores 16m/m salg. Peter Sakse, som muligvis kan opnå kredit i BICO, indvilligede i at overtage 16m/m optageren som et slags pant, mod at afhente i sit navn 4 gengivere hos BICO. 3 optagere u. tone een med. Det er så tanken dersom ABCinema ikke gennem sine ordinære indtægter de tre kommende måneder kan klare en betaling til BICO, at medlemmer går sammen om at betale en evt. restsum mod at få del i 16m/m. På den måde er 16m/m optageren sikret indenfor kredse i ABCinema.
Endvidere var vi i princippet enige om det nødvendige i at redigere et katalog over ABCinema film der kan tilbydes højskoler, foreninger etc. Det var også meningen at denne udsendelse skulle indeholde dette programpunkt, men sagen skal nok tales igennem een gang mere, evt. bør der nedsættes en redaktionskomitee eller sådan noget
Projekt HUS rykker for et standpunkt i ABCinema til sagen. Herom skal der forhandles onsdag d.u. derfor skal vi forinden have møde, og det bliver tirsdag d. 17 feb. kl. 20 på skolen hvor vi også skal se film. Niels Schwalbe viser ”We”, Frændeløs, Slump I-filmen og torben Ulrich-filmene vil også vises. En storslået æffære. Ole John kommer med apparatur + film. Bjørn kommer med Slump filmen og Niels med We
Medfølgende liste er en fortegnelse over folk der er kommet til siden sidst

[s. 2]

ABCinema

Som bekendt blev det vedtaget at fortsætte ABCinema på generalforsamlingen d. 28/1. Medfølgende liste er en fortegnelse over folk som vil være medlemmer af foreningen. På generalforsamlignen besluttedes endvidere at betale 30,- kr. til kasseren John Davidsen. Indbetalingen bedes foretget over giro som tilsendes ved næste udsendelse.
ABCinema skiller sig endvidere af med sin 16 m/m optager og køber 4 8 m/m gengivere for pengene. Foreningen oprettede kontor i St. Kongensgade 101, bh. 2 th. Peter Louis-Jensen vil indtil videre varetage den interne kommunikation mellem medlemmerne.
Nogle medlemmer har mellem sidste møde og nu foretaget prøver med video-tape bånd på Louisiana. Mere om det…
Møde torsdag d. 12 ds. Kl. 20 på skolen i St. Kongensgade.
Her vil nye film blive vist. Bl.a. Stig B, Erik C og Erik th’s Amerika film samt Torben Ulrich filmen. På dette møde vil Engberg Schwalbe og Brøgger få overdraget 16 m/m optageren til videre befordring med besked om at komme hjem med de 4 genigivere…
Endvidere skal vi lægge kølen til en pjece som kan rundkastet til foreninger, højskoler m.fl.
Som det er alm. kendt blev Louisiana film-week-ends ENDs for Louisiana. På sidste møde var ikke så mange fra det første møde kommet igen, men en del nye var forsamlet. På dette møde blev det vedtaget at regler for udlån af gengivere skal udarbejdes, men det almindelige vil være at medlemmer slipper 100 kr. pr. forevisning for lån af gengivere. Pengene henlægges til kollektive formål.
til mødet torsdag d. 12 medbringes grammofon, plader og musik. mødet vil holdes i lille sal og i pauserne vil der blive serveret forfriskninger af damer

[s. 3]

Peter Engberg,
Fredericiagade 94,
1310, K.

Charlotte Strandgaard,
Studsgårdsgade 2,
2100 Ø tlf. 290897

Peter Saks,
Bobakken 25, II th.
2720 Vanløse tlf. 713890

Niels Baden
Sirgræsvej 49
Kastrup tlf. 509375

Maja Dich,
Amagerbrogade 16
S. As. 1739

Niels Herdal
Strandehave
Bogø By
Bogø.

Hanne Nislev
Rosenvængets Hovedgade 31,
2100 Tr. 41168

Erik Crone
Ålekistevej 108A
2720 Vanløse

Peter Kristiansen
Æ. Farimagsgade 89,
2100 Kbhvn. Ø.