Menu

Henning Christiansen

1970-03-00

Ophavsmand/nøgleperson

Stig Brøgger

Dokumentindhold

Udstilling med Stig Brøgger, Jysk Kunstgalerie, fra d. 23. marts 1970

Transskription

I. Stig Brøgger udstiller fra den 23. marts i Jysk Kunstgalerie, Bredgade 37, København. Udstillingen er åben hver dag fra kl. 10-17.

LYS
DÆKNINGER
AFDÆKNINGER
MUTATIONER

…”undersøgelsen” viser et kompleks af ligheder, der overlapper hinanden, der går på tværs af hinanden: undertiden generelle ligheder, undertiden ligheder på detailplanet.
67. Jeg kan ikke, hvis man nærmere skal karakterisere disse ligheder, forestille mig et mere dækkende udtryk end ”familieligheder”.

LIGHT
COVERINGS
DISCOVERINGS
MUTATIONS

… ”the investigation” shows a complicated network of similarities overlapping and criss-crossing: sometimes overall similarities, sometimes similarities of detail.
67. I can think of no better expression to characterize these similarities than “family resemblances”.

II. Opstilling af platforme.

Platform no. I er placeret (8/3-70) ved Ore strand nær Stubbekøbing.
Platform no. II på Rådhuspladsen, København (21/3-70).
Platform no. III på Strøget, København (21/3-70).
Platform no. IV udenfor Århus Kunstmuseum, Århus (21/3-70).
Platform no. V i Jysk Kunstgalleri, København (22/3-70).

FUNKTIONSOMRÅDE: frit – fungerer ved enhver form for interaktion.

Fakta

Note

Dansk

København

Jysk Kunstgalerie
Bredgade 37
København

Stig Brøgger

HC arkiv Møn/HC breve 7