Menu

Henning Christiansen

1970-04-03

Ophavsmand/nøgleperson

Troels Andersen, Henning Christiansen, Allan de Waal, Poul Gernes, Erik Hagens, Per Kirkeby, Jens Otto Krag, Henning Larsen, Finn Ejnar Madsen, Bjørn Nørgaard, Ole Strandberg, Nikolaj Tjernysjevskij

Dokumentindhold

Pressemeddelelse om første nummber af A+B

Transskription

PRESSEMEDDELELSE
København d. 3.4.1970

A+B
Store Kongensgade 40
1264 KØBENHAVN K

A+B er et nyt tidsskrift for kunst, arkitektur og samfund. Det behandler i let tilgængelig form aktuelle begivenheder indenfor kunst og arkitektur. Det skrives og redigeres af en række førende unge kritikere fra Danmark og udlandet.
Tidsskriftet der tidligere udkom under navnet Arkitektur og Billedkunst på Fogtdals bogforlag, produceres nu af forlaget A+B, der også distribuerer en række plakater af danske og udenlandske kunstnere.
Tidsskriftet er på 52 sider med 154 illustrationer i sort/hvidt og farve i første nummer.

Det første nummer indeholder bl.a. en gengivelse af den svenske prefessor i kunsthistorie, Oscar Reutersvärd’s vidneindlæg i Malmø Byret i en sag om krænkelse af den offentlige blufærdighed. Reutersvärd påviser med eksempler at kunsten i Ægypten og i det 18. århundredes Europa havde større frihed end i pornoalderen.
En anden skandale, hesten ”Røde Fane” og dens endeligt, belyses i to artikler, dels af Bjørn Nørgård selv, dels af komponisten Henning Christiansen, der begge gør rede for deres opfattelse af 70’ernes kunst.
I et brev fra England beskriver Ronald Hunt, kendt fra Moderna Museet i Stockholms store udstilling ”Poesien skal forandre verden”, den nye teaterform gennem to gadeteaterforestillinger i Newcastle og sætter dem i sammenhæng med de store optøjer i forbindelse med fodboldkampene i de engelske byer.
Baggrunden for disse aktuelle kunstbegivenheder belyses gennem et afsnit fra den russiske æstetiker og revolutionære, Tjernysjevskijs afhandling fra 1853 om kunsten og dens forhold til virkeligheden.
Planlægningen af Danmark, landets muligheder, vandets og luftens, illustreres i en tegneserie af den kendte arkitekt Henning Larsen, kendt fra sit konkurrenceprojekt til Odense Universitet. I tilslutning hertil har Per Kirkeby tegnet et nyt danmarkskort, og Ole Grunbaum røber lidt af, hvad der skal ske, når han i 1985 bliver valgt til statsminister, hårdt trængt af Jens Otto Krag og studenteroprøreren Finn Ejnar Madsen. Poul Gernes har til gengæld under rubrikken ’Udsigten’ samlet klip fra hverdagens Danmark i 1970. Han slutter med et forsvar for værnepligten.
Amerikaneren Henry Flynt fremsætter et program for en ny kulturpolitik og Erik Thygesen beskriver i et brev fra New York en ny tendens i det amerikanske kunstliv, ”Grusomhedsudstillingen” kalder han den. Troels Andersen skriver fra Moskva om et besøg hos en af de førende kunstnere i den unge generation. Erik Hagens har fotograferet arkitekturen som tilhører sekter, og Verena Pfisterer erklærer sin angst for den moderne arkitektur og længsel efter rum, der tilfredsstiller menneskenes behov.

A+B nr. 1, 1970. 52 sider, 154 illustrationer i sort og farve.
Kr. 16,50, i abonnement kr. 12,75 (51 kr. for 4 numre).

Redaktion: Troels Andersen, Henning Christiansen, Poul Gernes, Erik Hagens, Per Kirkeby, Bjørn Nørgård, Ole Strandberg og Allan de Waal.

Udkommer 3. april. Et eksemplar til anmeldelse er vedlagt.

Med venlig hilsen
A + B

Fakta

Note

Dansk

København

A+B
Store Kongensgade 40
1264 København K

HC arkiv Møn/HC breve 7