Menu

Henning Christiansen

1970-06-04

Afsender

Danmarks Radio

Dokumentindhold

Lånte bånd retur

Transskription

DR
DANMARKS RADIO

Radiohuset . København V . Tlf (01) 35 06 47 . Telex 2695 . Telegr.-adr. Danradio
MUSIKAFDELINGEN

4.6.1970

Hr- komponist Henning Christiansen
Dagmargade 1
2200 N

Da jeg ikke kan se at have modtaget 4 af de 6 nagra-baand De lånte den 12.5 d.å., bedes De venligst hurtigst muligt returnerer disse til musikafdelingens produktionskontor.

Med venlig hilsen

Jette Brozek

Fakta

Brev

Dansk

København

Jette Brozek
Danmarks Radio
Musikafdelingen
Radiohuset
København V

København

Henning Christiansen
Dagmargade 1
2200 København N

Henning Christiansen

HC arkiv Møn/HC breve 7